مشاوره اختصاصی

بسته مشاوره نقره ای

هزار تومان 500
 • ارسال ویدئوهای کلاس های رایگان آموزشی
 • تماس و چت 3 روز در هفته (2 بار تماس + 3 روز چت)
 • معرفی کامل دانشگاه ها، رشته ها و بازار کار آن ها
 • ارسال نمونه سوالات مهم
 • تماس با اولیای دانش آموز (هر 3 هفته)

بسته مشاوره طلایی

هزار تومان 700
 • ارسال پادکست، ویس آموزشی و انگیزشی با صدای مشاور
 • ارسال ویدئوهای کلاس های رایگان آموزشی
 • تماس و چت 3 روز در هفته (2 بار تماس + 3 روز چت)
 • معرفی کامل دانشگاه ها، رشته ها و بازار کار آن ها
 • ارسال نمونه سوالات مهم
 • تماس با اولیای دانش آموز (هر 3 هفته)

بسته مشاوره برنزی

هزار تومان 300
 • ارسال ویدئوهای کلاس های رایگان آموزشی
 • تماس و چت 3 روز در هفته (2 بار تماس + 3 روز چت)
 • معرفی کامل دانشگاه ها، رشته ها و بازار کار آن ها
 • تماس با اولیای دانش آموز (هر 3 هفته)