دوره بیسیک ریاضی – ویژه دانش آموزان دهم به یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتوای دوره مروری بر تمامی مباحث پایه دهم همراه با نکات کنکوری، جزوات آموزشی  ویدئوها ویژگی های دوره کلاس ها…

350,000 تومان

دوره بیسیک ریاضی پایه – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتوای دوره 4 فصل اول ریاضی دهم و یازدهم ویدئوها ویژگی های دوره کلاس ها در ۳۰ جلسه از هفته…

350,000 تومان

دوره بیسیک ریاضی پایه – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتوای دوره فصل های 5 تا 8 ریاضی دهم و یازدهم ویدئوها ویژگی های دوره کلاس ها در ۳۰ جلسه…

350,000 تومان

دوره بیسیک ریاضی پایه – پایه های دهم و یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

محتوای دوره مروری بر تمامی مباحث پایه دهم همراه با نکات کنکوری، جزوات آموزشی ویدئوها ویژگی های دوره کلاس ها…

600,000 تومان